Poliklinika Holoart

O nama

Poliklinika Holoart – vaše zdravlje je vaša najbolja investicija

 

Naša ambicija

Pružati cjelovitu zdravstvenu uslugu od prevencije i dijagnostike do liječenja te pratiti najnovija zdravstvena dostignuća. Dostupna, kvalitetna i brza usluga uz cjelovit individualan pristup svakom našem pacijentu, condicio sine qua non su (nešta?) na kojima temeljimo svoj rad. Umijeće holističke medicine i cjelovitog pristupa svakom našem klijentu je ugrađeno i u sam naziv poliklinike Holoart.

 

Naša misija

Osnovni je zadatak Poliklinike, kroz pravovremenu prevenciju, spriječiti razvoj bolesti ili je otkriti u što ranijoj fazi te tako izbjeći dugotrajnu i iscrpljujuću dijagnostiku te liječenje, a sve s ciljem ozdravljenja i održavanja kvalitete života.

 

Naš cilj

Naš cilj je očuvanje vašeg zdravlja. Stvaranjem novog i sveobuhvatnog pogleda na vlastito zdravlje, Poliklinika Holoart želi Vam omogućiti dug, kvalitetan i sretan život.

 

Naša usluga

Poliklinika Holoart pruža medicinske usluge, pretrage i dijagnostičke postupke iz područja interne medicine, ginekologije, psihijatrije, ultrazvučne dijagnostike, fizikalne medicine, neurologije te iz još mnogo različitih područja medicine.

 

Naši stručnjaci

Marina Mioč, dr. med. Specijalist neurologije

Prim. dr.sc. Marijana Živko, dr. med. Specijalist interne medicine, subspecijalist nefrologije

Dražen Đurović dr.med. Specijalist opće kirurgije i subspecijalist plastične kirurgije

Ivo Planinc, dr.med. Specijalist kardiolog

Anamaria Balić, dr. med. Specijalist dermatologije

dr.sc. Miroslav Dubovečak, dr. med. Sepcijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist humane reprodukcije

Mr.sc. Igor Srček, dr. med. Specijalist ginekologije i porodništva

Ahmet Massri, dr. med. Specijalist fizikalne medicine

Andrea Tomić, dr. med. Specijalist psihijatrije, subspecijalist

Tomislava Zvonar, med. sr.

Sandra Ćaćulović, med. sr.

Radno vrijeme

Slobodno nas nazovite tokom radnog vremena.

 

Ponedjeljak-Petak07:00 – 24:00
Subota09:00 – 24:00
Nedjelja09:00 – 20:00