O nama

Naša ambicija

Pružati cjelovitu zdravstvenu uslugu, od prevencije i dijagnostike do liječenja, te pratiti najnovija zdravstvena dostignuća i u skladu s njima djelovati. Dostupna, kvalitetna i brza usluga uz cjelovit i individualan pristup svakom našem pacijentu, uzimajući u obzir sve aspekte zdravlja – tijelo, um, duh i emocije. Umijeće holističke medicine i cjelovitog pristupa svakom našem klijentu ugrađeno je i u sam naziv Poliklinike Holoart.

Naša misija

Osnovni je zadatak Poliklinike, kroz pravovremenu prevenciju, spriječiti razvoj bolesti ili je otkriti u što ranijoj fazi te tako izbjeći dugotrajnu i iscrpljujuću dijagnostiku i liječenje, a sve s ciljem ozdravljenja i održavanja kvalitete života naših klijenata.

Naš cilj

Očuvati zdravlje naših klijenata u cijelosti i potaknuti ih da brinu o svome zdravlju te ih podučiti zdravom načinu života, prepoznavanju rizičnih čimbenika i važnosti preventivnih pregleda. Stvaranjem novog i sveobuhvatnog pogleda na vlastito zdravlje, Poliklinika Holoart želi Vam omogućiti dug, kvalitetan i sretan život.

Naša usluga

Pružamo medicinske usluge, pretrage i dijagnostičke postupke iz različitih područja medicine uključujući internu medicinu, ginekologiju, psihijatriju, ultrazvučnu dijagnostiku, fizikalnu medicinu, neurologiju i mnoge druge.

Naši stručnjaci

Marina Mioč, dr. med. Specijalist neurologije


Prim. dr.sc. Marijana Živko, dr. med. Specijalist interne medicine, subspecijalist nefrologije


Dražen Đurović dr.med. Specijalist opće kirurgije i subspecijalist plastične kirurgije


Ivo Planinc, dr.med. Specijalist kardiolog


Anamaria Balić, dr. med. Specijalist dermatologije


dr.sc. Miroslav Dubovečak, dr. med. Sepcijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist humane reprodukcije


Mr.sc. Igor Srček, dr. med. Specijalist ginekologije i porodništva


Ahmet Massri, dr. med. Specijalist fizikalne medicine


Andrea Tomić, dr. med. Specijalist psihijatrije, subspecijalist


Tomislava Zvonar, med. sr.


Sandra Ćaćulović, med. sr.

Što drugi kažu o nama