Usluge

Naše stručno i iskusno osoblje pruža Vam sljedeće usluge:

Ultrazvučni pregled

Pomoću ultrazvučnog pregleda može se tačno odrediti veličina, oblik i ehostruktura parenhimatoznih abdominalnih organa. Moguće je prikazati patološke promjene npr. na jetri, gušterači, bubrezima, slezeni, kao i patologiju lymfnih čvorova.

Sistematski pregled

Preventivni sistematski pregledi posebno su značajni za otkrivanje malignih oboljenja – raka prostate u muškarca, raka dojke i maternice u žena, raka želuca i debelog crijeva, te raka pluća.

Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i liječenjem oboljenja mozga, leđne moždine, perifernog nervnog sustava i mišića. Nervni sustav je vrlo složen i sofisticiran, te je i liječenje često složeno i dugotrajno.

Kardiologija

Koristeći kardiološke usluge naše poliklinike u vidu zasebnih pretraga ili paketa kardioloških pregleda pacijent dobiva sve što je potrebno za preventivno djelovanje protiv različitih vrsta srčanih oboljenja.

Nefrologija

U Poliklinici Holoart možete obaviti pregled pregled liječnika subspecijaliste nefrologije, te ultrazvučni pregled bubrega i urotrakta.

Interna medicina

U našoj Poliklinici liječnici internisti obavljaju i sistematske preglede čiji je opseg i sadržaj prilagođen životnoj dobi, spolu i postojećim zdravstvenim problemima pacijenata.

Ginekologija

Naša ambulanta ginekologije opremljena je odličnim ultrazvučnim uređajima koji omogućuju brzu dijagnostiku patologije ženskog spolnog sustava. Od postavljanja sumnje do konačne dijagnoze potrebno je kratko vrijeme.

Psihijatrija

Psihijatrija nije namijenjena samo pacijentima s mentalnim oboljenjima ili bolestima ovisnosti, jer svako od nas u nekom teškom životnom trenutku ili kriznoj situaciji može imati psihičke tegobe.

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Naši liječnici fizikalne medicine obavljaju preglede i određuju rehabilitacijske tretmane i liječenja degenerativnih bolesti kostiju, zglobova i kralježnice.

Dermatologija

Informirajte se o bilo kakvoj novonastaloj promjeni na koži, sluznicama, vlasištu, noktima i vanjskom dijelu genitalija ili kada se već postojeće promjene počnu mijenjati ili širiti.